Search Lyrics

Like

Wednesday, October 9, 2013

Maya yeuta sanga bihe yeuta sanga - Anju Pant

(maya yeuta sanga bihe yeuta sanga) 2 
(yestai raichha bhaagya lekhne 
niyam deuta sanga)2 

(nachaaherai bhulnu parne atit kunai kunai) 
bandhan gaatho jun chai sanga 
parne usko hunai 
samjhiyera baachnu parne 
junkiri lai joonai 
huda pani mutu bhari 
aakha bhari unai 

(yestai raichha bhaagya lekhne 
niyam deuta sanga) 2 
maya yeuta sanga bihe yeuta sanga 


(samjhauta ki baadhyata ho 
khai ke ho jeevan yo) 2 
nabanemaa jaati hunthyo 
ke maya ke man yo 
maya priti jhan yo 
rojeko nai gumne riti 
khoi kasari banyo 


man chai yeuta sanga 
tan chai yeuta sanga 
(yestai raichha bhaagya lekhne 
niyam deuta sanga) 2 
(maya yeuta sanga bihe yeuta sanga) 2

0 comments:

Post a Comment