Search Lyrics

Like

Thursday, May 16, 2013

thaha cha (थाह छ) by Subani Moktan

सिमे सिमे पानीमा 
तिमीलाई सोची रहेछु 
डुबि दिएछु तिम्रो यादमा
टाढा छु तिमीबाट 
तर मन तिमीसंग छ
सम्हाली देऊ साथमा  
फेरी आउँछु आउँदिन
मिलन होला नहोला
तिमीलाई सोच्दा सोच्दै 
दिन यो बिती जान्छ
थाह छ कि छैन तिमीलाई

घन्टौ भै सक्यो यहि कोठामा
तिम्रो यादले मलाई छोड्दैन 
के गरि रहेको होला अहिले 
मेरो याद आउँछ आउँदैन 
फर्कि आउँन चाहन्छु आजै म 
तर थाहा छ सक्दिन 
तिमीलाई सोच्दा सोच्दै 
रात यो बिति जान्छ
थाह छ कि छैन तिमीलाई
कति गाएँ होला यो गीत 
तिम्रो लागि तिम्रो यादमा
टाढा छु तिमीबाट
राखि देऊ तिम्रो साथमा
http://songslyricslovers.blogspot.com/
सिमसिमे पानीमा 
तिमीलाई सोची रहेछु
डुबि दिएछु तिम्रो यादमा
फेरी आउँछु आउँदिन
मिलन होला नहोला
तिमीलाई सोच्दा सोच्दै 

दिन यो बिति जान्छ
थाह छ कि छैन तिमीलाई
तिमीलाई सोच्दा सोच्दै 
रात यो बिति जान्छ
थाह छ कि छैन तिमीलाई
मेरो याद आउँछ आउँदैन तिमीलाई...

0 comments:

Post a Comment