Search Lyrics

Like

Wednesday, May 15, 2013

Chot - Arun Thapa

Chot ke ho betha ke ho-2
Ma jasto ghaite lai sodha
Milan ke ho khusi ke ho
Masanga-2 kahile sodhadai nasodha
Chot ke ho betha ke ho

Milan lagcha yo jivan mero
Chotai chot le bhariya ko cha
Sagar bhanda gahiro betha
Mutu bhitra sariya ko cha
Chot ke ho......................

Gambhir bhanchan sabi malai
Mero udash muhar dekhi-2
Bhandaina kohee y0 bahche ko cha
Chati bhari ghau bhoki

Chot ke ho betha ke ho-2
Ma jasto ghaite lai sodha
Milan ke ho khusi ke ho
Masanga-2 kahile sodhadai nasodha

0 comments:

Post a Comment