Search Lyrics

Like

Wednesday, May 15, 2013

Hawa Ko Beg - Babin Pradhan

Uh hu.. ah ha – 2

Hawa ko beg sangai
Udera usko sansar ma ghumi rahun jasto lagchha
Ke bho kyare kunni malai
Sanchi ho ki aafaii nindra ma hindi rahen jasto lagchha
Hawa ko beg sangai
Udera usko sansar ma ghumi rahun jasto lagchha
Ke bho kyare kunni malai
Sanchi ho ki aafaii nindra ma hindi rahen jasto lagchha

Pagal mero maan, hera ke bhani rahanchha
Chhaina khai meria basa ma
Hosh ma ma chhu, behosh ma chhaina
Ke chha kunni khai usma

Uh Hu… Ha ha… - 2

Jahan u chha, tyahi ma pugi rahan chhu
Jahan u chha, tyahi ma
Chitra uskai kori rahanchhu
Maan ko kahli pana ma
Mohani le ho ki jaadu le chhoyo
Bicharo mero mana lai
Hosh ma ma chhu, behosh ma chhaina
Ke chha kunni khai usma

Juna lage ratai ujyalo ma dekhchhu
Juna lage ratai ujyalo
Sandesha pathaun ya ta aafai gai bhanu
Kasari yi maan ka kura
Aankha kholi herun ya ta aankha chimli rahun
Aaunchha sandhai uskai samjhana
Hosh ma ma chhu, behosh ma chhaina
Ke chha kunni khai usma

Hawa ko beg sangai
Udera usko sansar ma ghumi rahun jasto lagchha
Ke bho kyare kunni malai
Sanchi ho ki aafaii nindra ma hindi rahen jasto lagchha

Uh hu… Ah Ha… - 4(till fade)

0 comments:

Post a Comment