Search Lyrics

Like

Wednesday, May 15, 2013

Jamuna (जमुना) - Babu Bogati

पल्लामा घरकि साइली माइली
हामी दाजुभाई लाई जमुना
ओई होई जमुना जमुना जमुना
सल्लामा मिले भगाई लान्छौ
तिमी दिदीलाई जमुना
ओई होई जमुना जमुना जमुना

गाईले खाने भरुकि त
भैँसी के खान्छ र जमनुा
ओई होई जमुना जमुना जमुना
हाँसीमा देउन बोलीमा देउन
तिम्रो के जान्छ र जमुना
ओई होई जमुना जमुना जमुना

ल्हासामा लासो मसाला पिस्नु
दोहोरी भए पो जमनुा
ओई होई जमुना जमुना जमुना
एकोरी माया मै कति लाउनु
दोहोरी भए पो जमुना
ओई होई जमुना जमुना जमुना
घुरुमा घुरु परेवा घुर् यो
हाँस पोथी घुरेन
ओई होई जमुना जमुना जमुना
सबैलाई जुर् यो पुर्वको साइत
हामीलाई जुरेन जमुना
ओई होई जमुना जमुना जमुना

काटेर खाने सुपारी ज्यानलाई
फोडेर खान्छौ कि जमुना
ओई होई जमुना जमुना जमुना
नलाउनु माया लाईसकेपछि
छोडेर जान्छौ कि जमुना
ओई होई जमुना जमुना जमुना
एक पाते मकै दुई पाते भयो
कुटो ज्यानले गोडेर जमुना
ओई होई जमुना जमुना जमुना
नलाउनु माया लाईसकेपछि
जाँदैनौ हो छोडेर जमुना
ओई होई जमुना जमुना जमुना

0 comments:

Post a Comment