Search Lyrics

Like

Thursday, May 16, 2013

Gorkhaaliko Chhoro (गोर्खालीको छोरो) by Mantra (मन्त्र)

Gorkhali ko chhoro ho ma. 
gorkhe mero nam. 
Aailagne satru ko ma garchhu kam tamam. 
Itihas paltai hera ya purkha lai sodha. 
Jitekai chhau sansar lai.. 
Aru ko jastai dukhkha chha hamilai. 
nirdayi ta hainau hami pani. 
Bir bir bir gorkhali…….bir bir bir gorkhali…. 
pahad ko choro ho ma. 
Gorkhe mero nam. 
Kahile pani kahile gham. 
khole sisno hamro mam. 
Angalchhu jatilai sangit ra saskar lai. 
Garba chha malai aafnai pan ma. 
Gauchhu pahadai ma. 
deusi ra bhailo ma. 
Mato ko maya chhadai chha ni 
Bir bir bir gorkhali……bir bir bir gorkhali. 

Gorkhali ko chhoro ho ma. 
gorkhe mero nam. 
Aailagne satru ko ma garchhu kam tamam. 
Itihas paltai hera ya purkha lai sodha. 
Jitekai chhau sansar lai.. 
Aru ko jastai dukhkha chha hamilai. 
nirdayi ta hainau hami pani. 
Bir bir bir gorkhali…….bir bir bir gorkhali…. 

0 comments:

Post a Comment